بازدید از ساختمان در حال احداث دبیرستان

روز یکشنبه 25 خرداد ماه ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس جناب آقای دکتر مصلح از ساختمان در دست احداث دبیرستان بازدید کردند.

در این بازدید که آقایان دکتر یزدان‌پناه معاون اداری و مالی دانشگاه، دکتر محمودی مدیر دفتر فنی دانشگاه، شجاعی مدیر دبیرستان دانشگاه، مهندس مرادی مدیرکل نوسازی مدارس،مهندس کوثری معاون فنی و نمایندگان شرکت ستاوین، پیمانکاران پروژه نیز حضور داشتند روند کار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تمهیداتی جهت تسریع فرآیند پروژه اندیشیده شود.

گزارش تصویری