پذیرفته شدگان کنکور سراسری 1399

درخشش دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در کنکور سراسری 1399

ضمن تبریک به دانش آموزان برومند دبیرستان و خانواده های ارجمندشان و آرزوی کامیابی در همه عرصه ها برای ایشان نتایج نهایی کنکور سراسری 1399 به شرح زیر است:
 

رشته ریاضی

 1. امیر کدخداپور : مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان
 2. علی اسمعیلی : مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. علی چینی : مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز
 4. علی کلانی : مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی همدان
 5. علی محمد رضایی : مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی همدان
 6. رضا خزایی : مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
 7. امیرمحمد راجی : حسابداری دانشگاه خلیج فارس
 8. محمد امین هوشمند : مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس
 9. سینا حقیری : مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس
 10. امیرحسین عالی نژاد : مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس
 11. حسین عمرانی : مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس
 12. رضا زمردیان : مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس
 13. فرزاد پوروحدت : مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 14. محمدرضا تنگکی آزاد : مهندسی عمران : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
   

رشته تجربی

 1. یونس کبگانی : پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 2. علیرضا رضایی : پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 3. امیررضا زنده بودی : پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 4. محمدامین برشد : پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 5. محمدصادق اسمعیلی : داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 6. امین نگهبان : دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 7. امیرحسین ولیان : هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 8. امیرحسین زبیری : پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 9. علی محمودی زاده : پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر