نشست انجمن اولیا مربیان

این جلسه در روز سه شنبه ۲دی ماه برگزار گردید.

در این نشست اعضای انجمن پیرامون مسائل آموزشی سه ماهه ابتدایی سال 99 دبیرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند و در خصوص امتحانات پایانی نوبت اول پیشنهاداتی مطرح گردید.

گزارش تصویری