کسب مقام سوم در مسابقات گفتار زبان انگلیسی دانش آموزان پایه دهم شهرستان

احسان قائدی پور دانش آموز دهم ریاضی ، موفق به کسب مقام سوم در مسابقات گفتار زبان انگلیسی دانش آموزان پایه دهم شهرستان شد.

دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برای این دانش آموز شایسته آرزوی موفقیت و سلامتی دارد.