ثبت نام آزمون ورودی سال 1403 - 1402

مهلت ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برای سال تحصیلی 1403-1402 تا 25 فرودین 1402 تمدید شد.

دانش آموزان و اولیای گرامی

آخرین مهلت ثبت نام تا 25 فروردین 1402 است.

- پذیرش تنها برای دانش آموزان پسر انجام خواهد شد.

- پذیرش در دو رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و بر اساس اولویت رتبه دانش آموز انجام می‌گیرد.