تاریخ آزمون ورودی 1401

سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دانشگاه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در صبح روز جمعه 31 تیرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بر این اساس حوزه های آزمون و زمان دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.