جلسه هم اندیشی با اولیا

جلسه هم‌اندیشی امروز با حضور اولیای گرامی برگزار شد.

به منظور تشریح برنامه های دبیرستان و هم اندیشی با اولیای دانش آموزان در خصوص برنامه ریزی برای تابستان و سال تحصیلی آینده در روزهای شنبه بیست و یکم خرداد تا سه شنبه بیست چهارم خرداد جلساتی به طور جداگانه با اولیای دانش آموزان هر کلاس برگزار گردید.

در این مجموعه نشست های موضوعات متنوعی مورد بحث قرار گرفت که در زیر به چند مورد اشاره خواهد شد.

۱. بررسی نتایج امتحانات و لزوم مداخلات آموزشی لازم در دروسی که دانش‌آموزان ضعف دارند.

۲. استفاده از فرصت تابستان برای جمع بندی و رفع اشکالات.

۳. ایجاد فرصت‌های یادگیری جانبی با استفاده از توانمندی اولیا و افزایش فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان.

۴. بحث پیرامون دبیران دوره تابستان و سال آینده.

۵. بررسی شرایط کنکور در سال‌های آینده و برنامه‌ریزی متناسب با آن.

گزارش تصویری