برگزاری آزمون ورودی سال تحصیلی 1402-1401

آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

آزمون ورودی دبیرستان در ساعت 9 صبح روز جمعه 31 تیرماه 1401 همزمان با سایر دبیرستان های دانشگاه در سراسر کشور برگزار شد.

در این آزمون تعداد 670 دانش آموز پسر پایه نهم از سراسر استان بوشهر ثبت نام کرده بودند.

این آزمون در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

گفتنی است نتایج آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه پس از تصحیح اوراق توسط سازمان سنجش از طریق همین وبسایت اعلام خواهد شد.

گزارش تصویری