کارنامه آزمون ورودی 1401

نتایج نهایی آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1402-1401 اعلام شد.

عزیزان می توانند با کلیک بر لینک زیر کارنامه خود را دریافت و از عملکرد خود در آزمون آگاه شوند.

 

مشاهده کارنامه آزمون ورودی