نتایج نهایی آزمون ورودی

نتایج نهایی آزمون ورودی

دانش آموزان گرامی

جهت آگاهی از عملکرد خود و دریافت کارنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

 

دریافت کارنامه آزمون ورودی