ثبت آزمون ورودی 1403 - 1402

 

با آرزوی کامیابی برای تمامی داوطلبان گرامی، شرایط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1403 - 1402 به شرح ذیل اعلام می‌گردد. به دانش آموزان متوسطه اول پسرانه استان توصیه می‌شود مطالب راهنما را به دقت مطالعه نموده تا با مشکلی در زمینه ثبت نام مواجه نگردند.

نکته مهم: تنها یک بار مجاز به ثبت نام هستید، در ورود اطلاعات دقت کافی را داشته باشید. در صورت ورود اشتباه اطلاعات به هیچ عنوان دوباره اقدام به ثبت نام نکنید، جهت ویرایش اطلاعات فقط روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 12 با شماره 09171707439 آقای کرمی معاون فناوری تماس بگیرید.

نکته مهم: جهت واریز وجه ثبت نام دقت لازم را داشته باشید. حتما از طریق کارپرداز بانک واریز بفرمایید. شماره شبا و شناسه شبا را با دقت وارد کنید. در صورت وارد نکردن شناسه یا ورود اشتباه شماره شبا یا شناسه مبلغ واریزی پس از 24 ساعت به حساب شما برگشت خواهد خورد. تاکید می شود در ورود شماره شبا و شناسه دقت کنید.

لینک ورود به صفحه ثبت نام

کانال اطلاع رسانی دبیرستان در روبیکا     https://rubika.ir/pguhibu2

دانش آموزان و اولیای گرامی

تو صیه می‌شود مطالب راهنما را به دقت مطالعه نموده تا در زمان ثبت نام با مشکلی روبرو نشوید.

  • پذیرش تنها برای دانش آموزان پسر انجام خواهد شد.
  • پذیرش در دو رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و بر اساس اولویت رتبه دانش آموز انجام می‌گیرد.

الف) بومی استان بوشهر باشد.

تبصره 1: بومی به دانش آموزی اطلاق می‌شود که خود یا والدین متولد یکی از شهرستان‌ها یا مناطق استان بوشهر باشند. یا حداقل از 3 سال قبل تاکنون در استان بوشهر ساکن باشند.

ب) حداقل معدل کل سال نهم 17 باشد.

توضیح: ارائه معدل کل سال نهم پس از قبولی در آزمون ورودی الزامی است.

پ) شرایط سنی مطابق با ضوابط آموزش و پرورش باشد.

ت) در آزمون ورودی حد نصاب لازم را کسب کند.

تذکرات مهم:

آزمون دارای نمره منفی است.

هزینه شرکت در آزمون 450.000 ریال (45 هزار تومان) است که باید به حساب دانشگاه خلیج فارس واریز شود.

حتما از طریق مراجعه به بانک واریز کنید.

در ورود شماره شبا و شناسه شبا دقت کنید.

در صورت ورود اشتباه شماره شبا یا شناسه یا وارد نکردن شناسه مبغ واریزی پس از 24 ساعت به حساب شما برگشت خواهد خورد و ثبت نام شما تایید نخواهد شد.

لطفـاً رسید پرداخت وجه ثبت نام را بارگزاری کنید

مبلغ 450،000 ریال را به شماره شبا 690100004001094703022362 بر اساس شناسه 319277282126700000000000006001 به نام دانشگاه خلیج فارس واریز کرده، رسید آنرا بارگزاری کنید. به رسیدهای نامعتبر و مخدوش و یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانش آموزانی که رسید پرداخت وجه را بارگزاری نکنند برای آزمون معرفی نخواهند شد. ضمناً استرداد وجه پرداختی به هیچ وجه میسر نخواهد بود.

 

تصویر مدارک زیر در فرآیند ثبت نام باید بارگذاری گردد:

عکس دانش آموز  4*3 روشن و زمینه سفید باشد. در دو ماه اخیر گرفته شده باشد. 

تصویر فیش واریزی با مشخصات  دانش آموز

اندازه تصاویر برای هر کدام حداکثر 512 کیلوبایت و فرمت آنها باید jpeg,png,jpg باشد.

تاریخ و محل آزمون و زمان دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق همین سایت اعلام می‌گردد.