درباره دبیرستان

درباره دبیرستان

دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در سال 1372 با انگیزه بهره‌مندی از امکانات آموزشی دانشگاه و با هدف ایجاد بستری مناسب برای کاهش محرومیت‌های آموزشی در استان بوشهر تاسیس گردید. از آن تاریخ تا کنون، توانمندسازی دانش‌آموزان برای پذیرش نقش‌های فردی و اجتماعی آینده، همواره دغدغه متولیان این مرکز آموزشی بوده‌است.

دبیرستان دانشگاه رویکردی چند وجهی از رشد را متصور است؛ از این رو به همان اندازه که بر پایش دانش‌آموز بر اساس نظام رسمی دروس توجه دارد، بر جنبه‌های روانی، مهارت‌های اجتماعی و وسعت بخشی به آگاهی دانش‌آموزان نیز متمرکز است. این مرکز می‌کوشد تا شهروندانی با سلامت روان، توانمند و اخلاق‌گرا به جامعه تحویل دهد؛ انسان‌هایی با مهارت‌های فردی و اجتماعی مطلوب و هویتی مستحکم، که به درکی واقع بینانه از توانایی‌های خود، تفاوت‌های دیگران و تنوع اجتماع انسانی دست یافته باشند.

این دبیرستان مکان امنی برای رشد دانش‌آموز خواهد بود؛ از این رو در آموزش دروس رسمی از بهترین دبیران استان و همه امکانات آموزشی دانشگاه بهره می‌برد و می‌کوشد تا به دغدغه‌های واقعی دانش‌آموزان و اولیا، از جمله آموزش استاندارد و دستیابی به نتیجه‌ای رضایت‌بخش پس از پایان تحصیلات، به شیوه‌ای معقول پاسخ دهد.

در مجموع رسالتی که دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برای خود متصور است تربیت شهروندان مسئولی است که پس از پایان دوره دبیرستان با درک درست از نقاط قوت و ضعف و نیازها و فرصت‌های جامعه مسیرشان را ادامه می‌دهند. این مرکز بر این باور است که رضایت و خشنودی در مسیر از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چرا که ریشه همه خشنونت‌های پنهان و آشکار در همین ناخشنودی نهفته است.