برگزاری آزمون ورودی 1403

آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس بعد از ظهر روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با شرکت 804 نفر داوطلب در محل دانشگاه خلیج فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، که از این تعداد ۳۰ نفر در رشته علوم تجربی و ۳۰ نفر در رشته ریاضی فیزیک در این دبیرستان پذیرش خواهند شد. نتایج آزمون ورودی دبیرستان پس از تصحیح پاسخنامه‌های داوطلبان توسط سازمان سنجش در اواسط تیر ماه ۱۴۰۳ بر روی سایت این دبیرستان به نشانی pguhi.ir قرار خواهد گرفت. داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی با ورود به سایت این دبیرستان و وارد کردن کد ملی خود قادر به دریافت کارنامه آزمون ورودی ۱۴۰۳ خواهند بود.

قابل ذکر است پس از انتشار کارنامه آزمون ورودی، ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان آزمون ورودی از مرداد ماه در محل دبیرستان انجام خواهد شد.

گزارش تصویری