درباره دبیرستان

دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در سال 1372 با انگیزه بهره‌مندی از امکانات آموزشی دانشگاه و با هدف ایجاد بستری مناسب برای کاهش محرومیت‌های آموزشی در استان بوشهر تاسیس گردید. از آن تاریخ تا کنون، توانمندسازی دانش‌آموزان برای پذیرش نقش‌های فردی و اجتماعی آینده، همواره دغدغه متولیان این مرکز آموزشی بوده‌است.

دبیرستان دانشگاه رویکردی چند وجهی از رشد را متصور است؛ از این رو به همان اندازه که بر پایش دانش‌آموز بر اساس نظام رسمی دروس توجه دارد، بر جنبه‌های روانی، مهارت‌های اجتماعی و وسعت بخشی به آگاهی دانش‌آموزان نیز متمرکز است. این مرکز می‌کوشد تا شهروندانی با سلامت روان، توانمند و اخلاق‌گرا به جامعه تحویل دهد؛ انسان‌هایی با مهارت...

ادامه ...
درباره دبیرستان

اخبار

مقالات

آزمون ورودی 95 آزمون ورودی 96 آزمون ورودی97 آزمون ورودی 98 آزمون ورودی99 آزمون ورودی1401 آزمون ورودی1400

بیشتر