جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-98  برگزار  شد

بعد از ظهر دوشنبه 29 مهرماه جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-98 برگزار شد.

جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-98 در سال ابن سینا دانشگاه خلیج فارس برگزار شد. در این جلسه جناب آقای شجاعی وضعیت آموزشی دبیرستان در سال گذشته و جایگاه دبیرستان در استان و شهرستان را تشریح نمودند و به اهداف کلی دبیرستان در سال جدید پرداختند.

در ادامه دکتر پاکیزه معاونت محترم آموزشی دانشگاه ضمن قدردانی از مدیر پیشین، جناب آقای برغندان، از حمایت دانشگاه از دبیرستان سخن گفتند.

دقایقی از این نشست نیز به پخش کلیپی از دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور و همچنین مراسم اول مهر اختصاص یافت.

در خاتمه با اعلام کاندیداتوری جمعی از اولیا انتخابات انجمن سال تحصیلی جدید برگزار گردید.