دومین پویش پاکسازی ساحل

به همت دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خلیج فارس دومین پویش پاکسازی ساحل در ساحل پارک مرجان برگزار شد.

گزارش تصویری