برگزاری اردوی دانش آموزی در شیراز و سپیدان

اردوی دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه در شهرهای شیراز و سپیدان برگزار شد.

این اردو با شرکت 60 دانش آموز و 7 نفر از همکاران دبیرستان برگزار گردید. در روز چهارشنبه 29 بهمن اردو با سفر به شیراز آغاز شد. در این سفر دانش آموزان از موزه تاریخ طبیعی شیراز، آرامگاه سعدی و آرامگاه حافظ دیدن کردند. راهنمای گردشگری در این بازدیدها توضیحاتی درباره سرگذشت حافظ و سعدی و بناهای یادبود آنها به دانش آموزان ارائه کرد. اقامت شبانه دانش آموزان در دانشگاه صنعتی شیراز بود. این اردو در روز پنج شنبه با سفر به سپیدان و حضور در پیست اسکی سپیدان ادامه یافت.