بازدید ازساختمان در حال ساخت دبیرستان

روند اجرای پروژه در دست احداث دبیرستان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با حضور استاندار بوشهر و معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم بررسی شد.

بازدید استاندار بوشهر و معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از پروژه در دست احداث دبیرستان دانشگاه خلیج فارس 

 

در روز پنجشنبه ۱۶ اردبیهشت ۱۴۰۰ آقای گراوند استاندار محترم استان بوشهر به اتفاق آقای دکتر نظرپور معاون اداری و مالی وزارت علم، تحقیقات و فناوری از پروژه در دست احداث دبیرستان دانشگاه بازدید کردند.
دبیرستان دانشگاه خلیج فارس با زیربنای نزدیک به ۲ هزار متر مربع و در زمینی به مساحت ۲۶۰۰ متر مربع احداث شده و پیش بینی می شود تا مهرماه آتی تکمیل مورد مورد بهره برداری قرار گیرد.
در این بازدید استاندار ضمن تاکید بر سرعت بخشی به فرایند اجرای پروژه، بر تامین و تخصیص اعتبار مورد پروژه در اولین فرصت و با اولویت تاکید کردند.
ایشان تاکید کردند با توجه به نیاز دانشگاه و آموزش و پرورش به فضای آموزشی برای بهره برداری از کلاس ها، ضروری است به گونه عملیات اجرایی پروژه دنبال شود که تا مهر ماه پروژه تکمیل شود.
دبیرستان دانشگاه خلیج فارس با ۱۲ کلاسه است، و از محل اعتبارات استانی در حال اجراست.

گزارش تصویری