آزمون های نوبت اول

آغاز برگزاری آزمون های نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دبیرستان دانشگاه خلیج فارس آغاز شد.

این آزمون ها در محل دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شوند.

دانش‌آموزان دبیرستان دانشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در جلسات آزمون شرکت می‌کنند.

گزارش تصویری