کارگاه مدیریت مصرف آب

کارگاه مدیریت مصرف آب با حضور کارشناسان اداره آب و فاضلاب برگزار گردید.

در راستای تاکید هر چه بیشتر بر اهمیت مدیریت مصرف آب و آشنایی دانش آموزان با روش های کاهش مصرف، روز سه شنبه 26 مهرماه 1401 کارگاه آب در دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور مهندس دلاوری، مدیر دفتر توسعه پایدار شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و هیات همراه شان برگزار شد وضعیت آبی ایران، اهمیت مصرف صحیح آب و راه های کاهش مصرف مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در ادامه ایشان با معرفی پرلاتور (تجهیز کاهنده مصرف آب) به صورت عملی به دانش آموزان نشان دادند که با تغییرات جزیی در سیستم لوله کشی خانگی، مصرف آب کاهش چشمگیری پیدا می کند.

در انتها با هدیه چند پرلاتور به دانش آموزان از ایشان خواسته شد تا با نصب آنها در منزل کاهش مصرف را آزمایش نمایند.

گزارش تصویری