بازدید از کارخانه آب شیرین کن

با هدف ترویج فرهنگ صحیح مصرف و اهمیت مدیریت صحیح منابع آب و آشنایی دانش آموزان با فرآیند آماده سازی و انتقال آب به منازل بازدیدی از کارخانه آب شیرین کن بوشهر به عمل آمد.  

   

 

در این بازدید که در دو مرحله در روزهای شنبه 14 آبان و سه شنبه 17 آبان انجام شد، دانش آموزان با فرآیند تصفیه آب و تاسیسات انتقال آب آشنا شدند.

این برنامه با همکاری آبفای بوشهر برگزار شد.

گزارش تصویری