مراسم استقبال از شهید خوشنام

مراسم باشکوه استقبال از شهید خوشنام در دبیرستان دانشگاه

گزارش تصویری