برگزاری کارگاه مدلسازی ریاضی

با حضور سرکار خانم دکتر احمدپور عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس، جناب آقای بهرسی دبیر ارجمند و آقای دکتر یزدان پناه برگزار گردید.

روز پنج شنبه 7 آذرماه 98 با حضور سرکار خانم دکتر احمدپور عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس، جناب آقای بهرسی دبیر ارجمند و آقای دکتر یزدان پناه کارگاه مدلسازی ریاضیات در دبیرستان دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه، که دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در آن حضور داشتند، اصول مدلسازی ریاضی و چند نمونه از آن برای دانش آموزان ارایه شد. دانش آموزان با تشکیل گروه های سه نفره و با حل مسائلی از مدلسازی، در عمل با این حوزه از ریاضیات واقعیت مدار آشنا شدند.

گزارش تصویری