بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر

دانش آموزان دهم و یازدهم از نیروگاه بازدید کردند.

روز شنبه 16 آذرماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم رشته ریاضی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس به همراه دبیر ارجمند فیزیک جناب آقای جمالی از واحد آموزشی نیروگاه اتمی بوشهر بازدید نمودند.

در این بازدید توضیحاتی در خصوص شیوه ی کارکرد نیروگاه، اجزای مختلف آن، تهدید ها و فرصت های زیست محیطی و ... به دانش آموزان ارائه شد.

گزارش تصویری