برگزاری کارگاه ارتقای نگرش ایمنی

با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، کارگاه ارتقای دانش ایمنی برای دانش آموزان دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

روز شنبه 23 آذرماه 1398 با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، کارگاه ارتقای دانش ایمنی با حضور آقایان مازیار امینی، محمد جواد هادی پور و حمید محمد رضایی سه تن از آتش نشانان حرفه ای و متخصص آن اداره در دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید. این کارگاه به منظور ایجاد نگرش ایمنی در دانش آموزان، شناخت آتش و روش های کنترل آن، شیوه مواجهه با شرایط بحرانی و روش های انتقال مصدومان برنامه ریزی شده بود. در این برنامه جناب آقای مازیار امینی با شکیبایی و دقت فراوان از طریق نشان دادن اسلایدها و فیلم هایی، دانش آموزان را با شیوه برخورد با تهدیدهای محیطی و روش های کنترل آنها آشنا کردند. در ادامه ایشان با کمک همکارانشان روش های حمل مصدوم یک نفره و چند نفره را به دانش آموزان آموزش دادند.

گزارش تصویری