برگزاری مسابقه تیمی ریاضی

مسابقه تیمی ریاضی دانش آموزان کلاس دهم تجربی با ابتکار دبیر محترم درس ریاضی جناب آقای دکتر یزدان پناه و با همکاری دانش آموزان یازدهم تجربی برگزار شد.

مسابقه تیمی ریاضی در روز جمعه 22 آذرماه 1398و با هدف تمرین کار گروهی، آشنایی با شیوه طرح سوال های ریاضی و با ابتکار دبیر محترم درس ریاضی جناب آقای دکتر یزدان پناه در دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد. دانش آموزان پایه دهم تجربی در قالب هفت تیم در این رویداد آموزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند. در برگزاری این برنامه آقایان مشایخی، نومنی‌کمال و وحیدی از دانش آموزان فعال پایه یازدهم تجربی آقای دکتر یزدان پناه را همراهی کردند.

گزارش تصویری